Nasza polityka prywatności

Jest to dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego http://superkomin.pl/. Poniżej prezentujemy tylko najważniejsze informacje dotyczące naszej polityki prywatności – jeśli masz jakieś pytania, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować, wysyłając nam wiadomość na adres: sklep.superkomin@gmail.com.

Najważniejsze informacje

  - Aby korzystać z sklepu internetowego http://superkomin.pl/, którego właścicielem jest KOMINEX Dariusz Sobociński, niezbędne jest abyś rozumiał i akceptował naszą Politykę Prywatności.

  - Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym przekazujesz nam swoje dane osobowe, które zobowiązujemy się chronić.

  - Mając na względzie postulat minimalizacji danych, pozyskujemy od Ciebie jedynie dane niezbędne do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

  - Zapewniamy pełne poszanowanie Twojej prywatności i zobowiązujemy się do nieudostępniania Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Przekazane nam przez Ciebie dane przetwarzamy jedynie w sposób zgodny z udzielonym nam zezwoleniem oraz zasadami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

  - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej Polityce Prywatności.

  - Prosimy Cię o niekorzystanie z usług sklepu internetowego http://superkomin.pl/, jeśli nie zgadzasz się z zasadami naszej Polityki Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest KOMINEX Dariusz Sobociński, ul. Trakt Lubelski 389, 04-667 Warszawa, NIP 9521074098, REGON 012636409.

Dane osobowe

Mając na względzie postulat minimalizacji danych, pozyskujemy od Ciebie jedynie dane niezbędne do realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres wysyłki zakupionego towaru.

Cel pozyskiwania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizowanie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą zakupu towaru. Twoje dane osobowe służą nam przede wszystkim do zawarcia umowy kupna sprzedaży, realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia i postępowania w sprawie zwrotu towaru lub postępowania reklamacyjnego. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do właściwego funkcjonowania sklepu, a także do nabycia w nim towarów. Nasz sklep nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych innym podmiotom, chyba, że dzieje się to na wyraźne żądanie klienta lub organów państwa.  

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zgromadzone przez nas dane osobowe przechowujemy jedynie na serwerach, które zapewniają im pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy:

   - DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110 REGON: 012026421, KRS: 0000028368.

   - Przelewy 24: DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, KRS: 0000306513.

   - Podmiot przechowujący dane osobowe na serwerze.

Informujemy, iż wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zobligowane są do stosowania należytych środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dostęp do danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzły, zrozumiały i łatwo dostępny sposób, udzielać Ci wszelkich informacji na temat zgromadzonych przez nas danych osobowych. Na mocy przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza przepisów RODO, każdy, kto udostępnił nam swoje dane osobowe ma możliwość:

   - uzyskania informacji na temat okresu, w którym przechowywane będą przez nas jego dane osobowe,

   - uzyskania dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, sprostowania lub żądania ich usunięcia,

   - żądania ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeśli uprzednio taką zgodę wyraził,

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

Swoje uprawnienia możesz realizować kontaktując się z nami drogą mailową: sklep.superkomin@gmail.com lub pocztą tradycyjną: ul. Trakt Lubelski 389, 04-667 Warszawa. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odmowy realizacji niektórych z wyżej wymienionych uprawnień w sytuacji, w której realizacja konkretnego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.

Linki zewnętrzne

Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynisz to na własną odpowiedzialność.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Informujemy, że nie przewidujemy  przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Twojej prywatności, a w szczególności do danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres sklep.superkomin@gmail.com